header image

Jakt

Vi erbjuder purschjakt och småviltsjakt på bra arronderade marker med varierad terräng och skogstyp.

Endags eller tre-dagars, vi kan ge fullservice: mat, logi, instruktör och jaktledare.

Som komplement till själva jakten kan vi nämna att inom 2 mils radie finns det tre jaktstigar,  två skeet- och två älgskyttebanor.